Dunavarsány Város Önkormányzat

Weöres Sándor Óvoda

OM 037287

Közzétételi lista

2020-2021. nevelési év

A 229/2012. (VII. 28.) Korm. rendelet 23. § értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

Intézmény neve:                Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda

Székhelye:                         2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.

Telefon:                             06-24 472-464

E-mail:                              bobitaovi@dunavarsany.hu

Telephely:                         2336 Dunavarsány, Bartók Béla u. 25.

Telefon:                             06-24 534-546

 

A Fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 14

A felvehető gyermekek létszáma: 420 fő

 

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az óvodai beiratkozás minden évben, a központilag meghatározott beíratási időszakban, április 20. és május 20. között zajlik. Erről a Fenntartó, valamint az intézmény közleményt, hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

Ez után a gyermekek felvétele, átvétele a szabad férőhely függvényében egész évben folyamatos.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (2011. évi CXC. tv. 49. § (1) bekezdés).

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a Fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Szabad férőhelyek esetén év közben is felvehető minden 3. évét betöltött kisgyermek.

 

Az óvodai nevelés térítésmentes.

Az intézményben fizetendő térítési díj, gyermekétkeztetés óvodai ellátás esetén: 347,- Ft+Áfa/nap.

Ingyenes étkezés biztosított az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára az alábbi esetekben:

(a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez, 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérheti)

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;
 • nevelésbe vették;
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át. 

 

 

 

Az óvodai nevelési év rendje

 

Az intézmény nyitva tartásának rendje

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik hétfőtől péntekig. Nyitva tartás: 6.30-17.30 óráig.

Nevelési év:                          2020. szeptember 1 – 2021. augusztus 31.

Szorgalmi időszak:                2020. szeptember 1 – 2021. június 15.

Nyári időszak:                       2021. június 16 – 2021. augusztus 31.

Nyári ügyelet ideje:               2021. június 16 – 2021. július 28. Kisvarsány I. épület

 1. július 29 – 2021. augusztus 31. Nagyvarsány

 

Nevelés nélküli munkanapok

Intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, amely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal korábban értesítjük.

A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésekre és tanulmányutakra használja fel.

 1. Őszi nevelői értekezlet: 2020. október 12.
 2. Téli nevelői értekezlet: 2020. december 18.
 3. Tavaszi nevelői értekezlet: 2021. április 6.
 4. Évzáró értekezlet: 2021. június 16.
 5. Évnyitó értekezlet: 2021. augusztus 30.

 

Dolgozók beosztása, száma, végzettsége

Óvodapedagógus:                      26 fő         25/7/1 fő          főiskola / szakvizsga / szakközépiskola

Pedagógiai asszisztens:               4 fő                                érettségi + OKJ-s képzés

Dajka:                                           14 fő                                dajkaképző, érettségi, szakiskola

Konyhai dolgozó:                         3 fő                                érettségi, szakiskola

Óvodatitkár:                                 1 fő                                érettségi + felsőfokú mérlegképes könyvelő

 

Óvodai csoportok száma, létszáma (2020. október 01.)

001 Feladatellátási hely (Székhely – Árpád u. 14.)

Csipet-csapat:                   29 fő

Katica:                               28 fő

Csicsergő:                          26 fő

Nyuszi:                              28 fő

Cica:                                  28 fő

Kópé manó:                       28 fő

Csiga-biga:                        27 fő

Micimackó:                        28 fő

Napsugár:                          28 fő

Pillangó:                             30 fő

Törp:                                  26 fő

002 Feladatellátási hely (Telephely – Bartók Béla u. 25.)

Maci:                                 25 fő

Mókus:                              25 fő

Süni:                                  24 fő

Összesen:                        380 fő

Intézményünk működésével kapcsolatos dokumentumok

 • BÓBITA Egészségnevelő Óvodai Pedagógiai Program
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Éves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünk hirdetőtábláin és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot. 

Ünnepek, megemlékezések

2020. november Adventi időszak
2020. december Mikulás

Gyermek-Karácsony

2021. február Farsang

Télbúcsúztató

2021. március Március 15-i megemlékezés
2021. május Anyák napja

Gyermeknap

2021. június Városnapok

Dunavarsány, 2020. október 1.

Varga Beatrix

intézményvezető