Olyan ez az óvoda,
mint egy mese-palota
csupa dal, csupa vers
csupa játék.

Énekel itt valahány
kicsi fiú, kicsi lány.
Ha lehetne még
én is ide járnék.

Óvó néni úgy szeretne:
anyám helyett anyám lenne.
Sose sírnék, sose rínék,
egész nap csak énekelnék.

(Gazdag Erzsi: Vers az óvodáról)

A múlt…

Dunavarsányban 1947-ben alakult óvodánk, a mai helyén, a Kossuth Lajos utcában. Az épület eredetileg pékség volt. Egy csoporttal indult és csak délig fogadta a gyermekeket. Miután az épületben felszabadult egy pedagógus szolgálati lakás, az óvoda két csoportra bővült. Az ötvenes években már Nagyvarsányon is létrehoztak egy óvodai csoportot. Az évek folyamán, ahogy a település fejlődött, úgy fejlődött, bővült intézményünk is.

A jelen…

Dunavarsány dinamikusan fejlődő város. Budapest közelsége egyre kedveltebbé tette településünket az ideköltözők számára. A földből egymás után kinövő lakóparkokban fiatal, kisgyermekes családok találtak otthonra.

Jó levegőjű, fákkal, játékokkal teli udvarral várja intézményünk az ide érkező gyermekeket. Az intézmény udvarának karbantartását folyamatosan végezzük. Játékparkunkat a feltételeknek megfelelően bővítjük, szépítjük, korszerűsítjük.

Az óvoda épületeiben 14 esztétikusan berendezett csoportszoba, 2 tornaterem és egy kisebb tornaszoba található. Az eszközállomány, játékok fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk. Figyelünk a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaira a játékok megválasztása során. Óvodai nevelésünkben a differenciálás nagy jelentőségű, hiszen nekünk a gyermekek egyéni képességeihez, sajátosságaihoz kell igazodnunk annak érdekében, hogy az idegrendszeri érést, a fejlődést támogassuk. Óvodánkban integrált nevelést biztosítunk, az Alapító Okiratban meghatározottak szerint.

Csoportjaink  homogén és a vegyes szerkezetűek, a csoportok létszáma maximálisan 30 fő.

Az intézményünkben 29 diplomás óvodapedagógus végzi szakmai munkáját, közülük 7 szakvizsgázott pedagógus ( fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó pedagógus, gyógytestnevelő, közoktatási vezető), többen pedig további szakképesítéssel rendelkeznek.

A nevelést segítő alkalmazottak létszáma: 4 fő pedagógiai asszisztens, 14 fő csoportos dajka, 3 fő konyhai dolgozó és 1 fő gazdasági ügyintéző.

Az óvoda szakmai munkáját az 5 működő munkaközösség színesíti. Keretében sok új programot biztosítunk és innovatív ötleteket valósítunk meg. Kiemelt feladatunk a környezeti nevelés színesítése, melyet a “Bóbita” Zöldítő és Egészségnevelő Pedagógiai Program alapján valósítunk meg. Célunk a Zöld Óvodává válás.

A szülők képviseleti fóruma a Szülői Közösség, melynek tagjait a csoportokból delegált szülők alkotják. Az SZMK értekezleten  felmerülő kérdésekről, témákról a delegáltak tájékoztatják a csoportos szülőket. Munkájukat az SZMK elnök fogja össze és tartja a kapcsolatot a intézményvezetővel.

Az óvodavezető havonta vezetői értekezletet tart.