Óvodánk kiemelt figyelmet szentel – többek között – az egészséges életmódra való nevelésre. Ennek fényében minden évben egészség hetet tartunk, mely során az óvodai csoportok külön-külön, életkornak megfelelő szinten foglalkozik a témával. Így történt ez az idei évben is, annyi változással, hogy a lelki egészség kapcsán a Boldogságóra is helyett kapott a foglalkozások között.

Mi is az a Boldogságóra?

Intézményünk a 2018/2019-es nevelési évben kezdte el a Boldogságóra foglalkozások megtartását két csoportban, majd a következő évben már öt csoport vett részt a foglalkoztatók között. Több óvodapedagógus is részt vett a Jobb Veled a Világ Alapítvány által szervezett továbbképzésen, így egyre több óvodánkba járó gyermek, szülő, és pedagógus munkatárs ismerte meg, illetve ismerte el a programot.

Nagy örömünkre óvodánk a 2020/2021-es nevelési évtől elnyerte az Örökös Boldog Óvoda címet.

A Boldogságóra foglalkozások célja a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése a pozitív pszichológián keresztül. Ezáltal csökken a szorongásuk, megismerkednek olyan játékokkal, melyek során a lehető legtöbbet hozzák ki önmagukból. Közösségfejlesztő hatású, erősíti a társas kötelékeket, pozitív hatással van a gyermek-szülő kapcsolatra is.A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik az optimista gondolkodást, tapasztalati tanulás útján.

Az egészséghét alatt zajló foglalkozásokról, illetve ezek eredményeképpen a csoportok plakátot készítettek, melyek kiállításra kerültek az óvoda területén. A lelki egészség témakörén belül volt, aki szociogram készítésével térképezte fel a csoporton belüli társas kapcsolatokat, részletesen feldolgozva a barátság témakörét. Egy másik csoportban a testmozgásra fektettek nagy hangsúlyt, különböző játékok során. Szintén nagycsoportban a gyermekeket pozitív tulajdonságokkal ruházták fel, majd végigment egy „szeretetfolyósón”, ezzel is erősítve az önbizalmukat.

A jövőre vonatkozóan szeretnénk minél több közös programot színesíteni a Boldogságóra megjelenésével, ami sajnos jelenleg a pandémia miatt nem kivitelezhető.