Az előző nevelési évben Óvodánk bevezette a dolgozók szakmai elismerésének új  formáját és megszületett a Bóbita-díj. Fontosnak érezzük, hogy a példaértékű és kiemelkedő hivatástudatot gyakorló kollégákat a kollektíva is értékelje. Az idei nevelési évben is jelöltünk, szavaztunk és díjaztunk egy-egy kollégát.

A pedagógusok közül  Keresztesi Károlyné Ági óvó néni kapta ezt a szép elismerést a közösségünktől, szívből gratulálunk ezen sorokon keresztül is. A „MI” Ági nénink nagyon sokat tesz és tett az intézményünkért, és ami még talán ennél is fontosabb az óvodás gyermekekért. Évtizedek óta teljesít szolgálatot intézményünkben a mai napig lelkesen, szívből és szeretettel.

A pedagógiai munkát segítő dolgozók közül is választottunk egy kedves, halkszavú, gyermekszerető dadus nénit aki szintén több éve tagja közöségünknek. Ez úton is örömmel gratulálunk Tóthné Töltl Rita dajkánknak.

Mindkét  kollégánknak kívánunk jó egészséget és további boldog éveket az intézményünkben és családjuk körében egyaránt.

 

Szücs Zoltánné Emese
óvodavezetőhelyettes
Dunavarsányi Óvoda- Bölcsőde Weöres Sándor Óvoda